Because Proclaiming Ascent

Here Today

Kommunikations svacka.

Mänskliga relationer, finns det något som är svårare att hantera egentligen. Det är ju inte konstigt att människor missuppfattar varandra över kultur gränser när samma ord kan ha olika mening och innebörd för folk som har samma kultur och talar samma språk! Det är ju fantastiskt att det går så bra som det gör ändå. Jag har just pratat med en kompis som skrattade och sade att det känns ju kul att efter femtiofyra års äktenskap äntligen förstå vad min man menar med vissa uttryck som jag såklart tolkat helt fel!